Privātuma politika

SIA “LEANT”, Reg.Nr.: 41503032278, PVN Nr.: 41503032278, juridiskā adrese: Lačplēša iela 44-4, Daugavpils, izpilda ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā SIA “LEANT” veic personu datu apstrādi un aizsargā tās rīcībā esošos Jūsu personas datus.

SIA “LEANT” veic tikai tādu Jūsu personas datu apstrādi, kurai Jūs esat piekritis labprātīgi, vai, kura tiek veikta, pamatojoties uz līgumattiecībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek veikta, lai aizsargātu SIA “LEANT” likumiskās intereses.

Kādus personas datus apstrādā

Šī Privātuma politika attiecas uz visiem personas datiem, kurus Jūs sniedzat SIA “LEANT” vietnē www.goldium.lv, vai kurus SIA “LEANT” iegūst saistībā ar Jums. Šīs Privātuma politikas ietvaros par “personas datiem” tiek uzskatīta jebkāda ar Jums saistīta informācija, kas ļauj Jūs tieši vai netieši identificēt (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese u.c.). Sniedzot SIA “LEANT” savus personas datus, Jūs apzināties un pilnībā piekrītat tam, ka SIA “LEANT” apstrādā Jūsu personas datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un Latvijas Republikā piemērojamiem un saistošajiem normatīvajiem aktiem.

Personas datu glabāšana

Personas datu elektroniskā glabāšana uzņēmuma serveros tiek nodrošināti ar vairāklīmeņu drošību, t.sk.:

– aizsardzība pret ārēju ielaušanos,neļaujot potenciālajam uzbrucējam nesankcionēti piekļūt datiem.

– aizsardzība pret datorvīrusiem un ļaunprogrammatūru, nodrošinot kontroli un aizsardzību pret datorvīrusiem un ļaunprogrammatūru.

Piekļuves kontrole, IT sistēmas tiek aizsargātas ar lietotājvārdiem un parolēm, kur piekļuve tiek nodrošināta tikai pilnvarotiem lietotājiem. Katram lietotājam ir savs lietotājvārds un parole, un definētas lomas un piekļuves.

Personas datu izmantošana

Mēs ievācam informāciju, lai izprastu Jūsu vajadzības un sniegtu jums kvalitātīvāku pakalpojumu, tostarp: veicam iekšējo uzskaiti un kontroli un varam izsūtīt reklāmas e-pasta ziņojumus par jauniem produktiem, īpašiem piedāvājumiem vai citu informāciju, ko mēs uzskatām par interesantu, izmantojot Jūsu sniegto e-pasta adresi.

Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne ir tīmekļa servera nosūtīts neliels fails klientam, kura tiek saglabāta lietotāja datorā parastā datne. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju, pārbaudot klienta atsūtīto sīkdatni. Tiklīdz piekrītat, fails tiek pievienots un sīkfails palīdz analizēt interneta datplūsmu vai ļauj jums uzzināt, kad apmeklējat konkrētu vietni.

Mēs izmantojam satiksmes žurnāla sīkfailus, lai noteiktu, kuras lapas tiek izmantotas un veiktu tīmekļa lapas datplūsmas analīzi.  Tas palīdz mums uzlabot mūsu vietni, pielāgojot to klientu vajadzībām. Šo informāciju izmantojam tikai datu analīzes nolūkos. Sīkdatne nesniedz mums piekļuvi jūsu datoram vai jebkādu informāciju par jums, izņemot datus, kurus izvēlaties mums sniegt. Varat izvēlēties pieņemt vai noraidīt sīkfailus.

Datu drošība

Lai pildītu savas saistības pret Jums, SIA “LEANT” nenodod informāciju par Jums trešajām personām, izņemot gadījumus, ja tas ir nepieciešams SIA “LEANT” likumīgo, līgumisko vai komercdarbības mērķu sasniegšanai. Netiek uzskatīts par pārkāpumu informācijas nodošana aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas saskaņā ar Pārdevēju noslēgto līgumu ar nolūku Klienta priekšā pieņemto saistību izpildei.

SIA “LEANT” ievēro un ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu maksimālu personas datu aizsardzību pret nesankcionētu izpaušanu vai piekļuvi, nejaušu vai pretlikumīgu pazaudēšanu, iznīcināšanu vai labošanu, kā arī pret jebkādu cita veida nelikumīgu apstrādi.

SIA “LEANT” dara visu iespējamo, lai aizsargātu tās rīcībā esošos personas datus. Tomēr, ja uzskatāt, ka ir aizskartas Jūsu tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums. Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā, nosūtot pa pastu uz adresi: SIA “LEANT” , Lačplēša iela 44-4, LV-5401, Daugavpils vai elektroniskā pasta veidā, parakstot attiecīgo pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi: info@goldium.lv, lai pēc iespējas ātrāk varētu atrisināt neskaidrības. SIA “LEANT”, kā personu datu pārzinis informē, ka Jums ir tiesības iegūt informāciju par ievāktajiem datiem, pieprasīt labot/ dzēst informāciju.

SIA “LEANT” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas mājas lapā www.goldium.lv

Pirkumu Grozs
LV